Termostat- & elektronisk styrede Vandvarmere

Gennemstrømningsvandvarmere eller ladevekslersystemer, der er baseret på en loddet, højeffektiv pladevarmeveksler, hvor brugsvandstemperaturen reguleres ved hjælp af en eller to selvvirkende termostatiske ventiler type AVTB / T°C. Alternativt kan brugsvandstemperaturen reguleres ved hjælp af Danfoss automatik.
Akva Therm II LV reguleres altid af automatik. 


Akva Therm 22 WL 28 WG 28 - Boltet veksler Akva Therm LV
Antal boliger 5 - 25 29 - 58 4 - 36 12-69
Effekt (kW) 65 - 125 135 - 200 60 - 150 25-110
Tryktrin (bar) 16 / 10 16 / 10 16 / 10 16 / 10
Brugsvandtemperatursæt (°C) 10 / 45 10 / 45 10 / 45 10 / 50
Tilslutninger Fjv., KV, VV: 1" RG
Cirk.: 3/4" RG
FjV, KV,VV: 1" RG
Cirk.: 3/4" RG
FJV, KV,VV: 1" RG
Cirk.: 3/4" RG
KV,VV: 1" - 2" RG
Fjv, Cirk.: 3/4" - 1" RG

Find flere tekniske data ved klik på foto.