Vandvarmere

Termostat- & elektronisk styrede Vandvarmere

Gennemstrømningsvandvarmere eller ladevekslersystemer, der er baseret på en loddet, højeffektiv pladevarmeveksler, hvor brugsvandstemperaturen reguleres ved hjælp af en eller to selvvirkende termostatiske ventiler type AVTB / T°C. Alternativt kan brugsvandstemperaturen reguleres ved hjælp af Danfoss automatik.
Akva Therm II LV reguleres altid af automatik. 


Akva Therm 22 Akva Therm 28 Akva Therm 35 Akva Therm LV
Antal boliger 5 - 25 29 - 58 78 - 110 12-69
Effekt (kW) 65 - 125 135 - 200 240 - 300 25-110
Tryktrin (bar) 16 / 10 16 / 10 16 / 10 16 / 10
Brugsvandtemperatursæt (°C) 10 / 45 10 / 45 10 / 45 10 / 50
Tilslutninger Fjv., KV, VV: 1" RG
Cirk.: 3/4" RG
FjV, KV,VV: 1" RG
Cirk.: 3/4" RG
FjV, KV,VV: 1½" RG
Cirk.: 3/4" RG
KV,VV: 1" - 2" RG
Fjv, Cirk.: 3/4" - 1" RG

Find flere tekniske data ved klik på foto.