Fjernvarmeunits

Fjernvarmeunits - Direkte anlæg med blandesløjfe

Komplet installation for varme og varmt vand til direkte anlæg med blandesløjfe samt udtag for radiatorkreds før blandesløjfe. Specielt velegnet til et-strengs anlæg og anlæg med gulvvarme.
 
Leveres med pladevarmeveksler til brugsvand, sikkerheds- og kontraventil på koldtvandstilgangen, afspærringsventiler, følerlommer, trykdifferensregulator, snavssamlere, by-pass, Danfoss brugsvandsregulator, fleksibelt pasrør for måler i fjernvarme retur og fremløb. Blandesløjfen til varmesiden består som standard af en selvvirkende termostat til regulering af temperaturen, pumpe, kontraventil og luftskrue.
 
Alternativt kan temperaturen i varmeanlægget reguleres elektronisk af en Danfoss ECL 110 vejrkompenserende regulator med udendørs temperaturføler.


Akva Les II S
Lavtemperaturunit
Akva Lux II S
Lavenergiunit
Akva Lux II Se
Lavenergiunit
S 22
>
Kontakt os for
mere information
Antal boliger 1 - 4 1 - 4 1 - 4 7-15
Effekt - varmt vand (kW) 32,3 - 53 32,3 - 53 32,3 - 53 90
Temperatursæt (°C)
varmt vand
10 / 45 10 / 45 10 / 45 10/45
Effekt - varme (kW) 5 - 15 9 - 20 9 - 20 63
Tryktrin (bar) (Prim./Sek.)
10/10
(Prim./Sek.)
10/10
(Prim./Sek.)
10/10
(Prim./Sek.)
10/10
Tilslutninger 3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG
3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG
3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG
1" RG /
Cirk.: 3/4" - 1" RG

Find flere tekniske data ved klik på foto.