Fjernvarmeunits

Fjernvarmeunits - Direkte anlæg

Komplet installation for varme og varmt vand til direkte anlæg. Velegnet til to-strengs anlæg i enfamiliehuse og til decentrale anlæg i større boligkomplekser.
 
Leveres med højeffektiv pladevarmeveksler til brugsvand, sikkerheds- og kontraventil på koldtvandstilgangen, afspærringsventiler, følerlommer, trykdifferensregulator, snavssamlere, by-pass, Danfoss brugsvandsregulator, fleksibelt pasrør for måler i fjernvarme retur og fremløb.
 
Trykdifferensregulatoren reducerer det høje svingende tryk på fjernvarmenettet til et lille og konstant drivtryk i husets radiatoranlæg. Dette betyder, at man undgår støjgener, at rumtemperaturen kan styres af fintregulerende radiatortermostater og at man opnår bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet.


Akva Les II TD
Lavtemperaturunit
Akva Lux II TD
Lavenergiunit
Akva Lux II TDe
Lavenergiunit
Akva Lux II TDv
Lavenergiunit
Antal boliger 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4
Effekt - varmt vand (kW) 32,3 - 53 32,3 - 53 32,3 - 53 41 - 53
Temperatursæt (°C)
varmt vand
10 / 45 10 / 45 10 / 45 10 / 45
Effekt - varme (kW) 5 - 15 15 15 10
Tryktrin (bar) (Prim./Sek.)
10/10
(Prim./Sek.)
10/10
(Prim./Sek.)
10/10
(Prim./Sek.)
10/10
Tilslutninger 3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG
3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG
3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG
3/4" RG /
Cirk.: 1/2" RG

Find flere tekniske data ved klik på foto.